Menu

By Alex | GDPR-AVG

GDPR- AVG- Algemene verordening gegevensbescherming

General data protection - Wat betekent het voor jouw bedrijf?

Bekijk hieronder de video (3:28min)


Op 25 mei 2018 treedt in alle EU lidstaten een nieuwe Europese wet Databescherming in werking: de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet, die we Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemen, gaat over het vastleggen van persoonlijke gegevens van burgers.

Geldt die wet ook voor mijn bedrijf?


Als je binnen jouw bedrijf persoonsgegevens administreert, is het goed om meer te weten over de AVG. De wet geldt voor alle bedrijven. Veel organisaties, het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zzp’ers zijn al enige tijd bezig om te bepalen wat die nieuwe wet voor hen betekent.

Wat betekent die wet voor mijn zaak?


Even in een notendop: deze wet heeft als doel burgers meer controle te geven over hun persoonlijke informatie. Bedrijven moeten de persoonlijke informatie die zij vastleggen goed beschermen. Voor burgers moet duidelijk waarom informatie wordt vastgelegd. En zij hebben het recht hun gegevens te laten verwijderen als er geen gegronde reden voor jou is om deze te bewaren. De overheid zal de handhaving van de wet toetsen, en kan hierbij aanzienlijke boetes opleggen.

Mei 2018 is nog ver weg, toch?


De tijd vliegt en misschien moet er in jouw bedrijf nog wat gebeuren. Is het bijvoorbeeld nodig om voortaan toestemming te vragen aan klanten voordat gegevens worden vastgelegd? Wat betekent dit voor de website die je hiervoor gebruikt? Hoe handel je als een klant gegevens verwijderd wilt hebben? En kan dat allemaal in jouw administratie? Aanpassingen in computersystemen kennen vaak een lange doorlooptijd. En ja, dan is het zo mei 2018.

Goed advies is essentieel


Misschien heb je wel eens een poging gewaagd deze wettekst te doorgronden. Het document is juridisch verantwoord, maar voor het begrip van de tekst is dat niet altijd een voordeel. En de tekst is vaak moeilijk te vertalen is naar concrete acties.

Waar moet je morgen mee beginnen, om straks te voldoen aan de AVG? Wil je van gedachten willen wisselen over de betekenis van de nieuwe wet voor jouw werkzaamheden? Of heb je advies nodig? Ik help ik je graag!

Over de Auteur

Alex is een freelance Webdesigner, WordPress consultant en SEO- specialist met 9 jaar praktijkervaring en helpt zzp'ers, mkb'ers met de groei van hun bedrijf.

Hulp nodig?
Malcare WordPress Security